تبلیغات
فنون شرقی - بوکس
یکشنبه 20 اردیبهشت 1388

بوکس

   نوشته شده توسط: شاهین هاشمی    

بوکس یا مشت‌زنی یکی از رشته‌های ورزش رزمی است که در آن دو نفر با ضربات مشت با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

 تاریخچه بوکس

مسابقه ورزش بوکس بطور رسمی در ششصد و هفتاد و هفت سال قبل از مسیح در بیست و سومین بازی المپیک در هاین که اولین نبرد این ورزش است شروع شده و «ابراستوس» اهل سمیرنا در این مسابقه فاتح و قهرمان شناخته شد.

این‌که قدیمیترین نبرد بوکس به چه نوع صورت گرفت و چگونه با یکدیگر می‌‌جنگیدند معلوم نیست. چنانکه در تواریخ روم ذکر شده است که طرفین مشت‌های خود را به چرم‌های خامی محکم بسته و سعی می‌کردند که با ضربات محکمی از این مشت‌های سخت و سنگین حریف را از پای در آورند. البته این مسابقات بدون رعایت وزن بدن انجام می‌‌شد.

ملائکوماس که پدرش نیز چهل و پنج سال بعد از مسیح فاتح بوکس و قهرمان المپیک گردیده بود عموم رقیبهای خود را تنها با فن (نه با زور و قدرت) مغلوب می‌‌ساخت. مسابقه‌هایی که بدین صورت وقوع می‌‌یافت بدون انقطاع بود و دائماّ در میدان‌های مسابقه یک ورزشکار با قهرمانان آماده بنبرد بوده و هرکس که از بین تماشاچیان داوطلب مسابقه بود دست خود را بلند می‌‌کرد. ملائکوماس قهرمان رومی که در اکثر نبردها ورزشی بدین نوع فاتح می‌‌گردید بالاخره در یک مسابقه که حریف او کشته شد اشتهاری بسزا یافت. در این مسابقه‌ها قهرمانان دوره امپراتوری روم دستهای خود را باآلتی شبیه به دستکش که روی آن میخهای محکم فولادی کوفته شده بود مجهز می‌کردند و نیز یک نوع دستکش مخصوص دیگر که از چرمهای سخت و محکم در دست می‌‌گرفتند و مسابقه را شروع می‌‌کردند. با استفاده این دستکشها در هر مسابقه یکی از دو طرف حتما سخت مجروح یا مقتول می‌‌شد سبب شد که مسابقه‌های بوکس بدین شکل ترک شود. در واقع بازی بوکس با از بین رفتن مسابقه‌های المپیک توأم گردیده و در سال 400 بعد از میلاد قهرمانان ورزشهای مختلف بوکس را به کلی فراموش کردند. در همان عصر یا چند قرن بعد ورزش کشتی گیری که مخاطرات ان کمتر از اینگونه بوکس‌ها نبود متداول شد و از ورزشهای عمومی گردید.

مقارن با آغاز قرن هیجدهم مجدداَ بازی بوکس و کشتی گیری که هر دو از بین رفته بودند شروع شد بطوریکه حکایت می‌‌شود یک نفر کشیش ایتالیایی که نامش «سن برنادن» بود به جوانان عصر خود فن بوکس را می‌‌آموخت و منظورش از این عمل این بود که دوئل (مبارزه با شمشیر) را که پیوسته به مرگ یکی از دو حریف پایان می‌‌یافت منسوخ نماید و به جای آن نبرد با مشت که خطر آن کمتر است متداول کند. سن برنادن رواج این فن را یک نوع احسان و نیکوکاری می‌‌دانست از این رو او را پدر بوکس نامیده اند.

در لندن هم یکی از استادان شمشیر بازی به نام جمس فیک مدرسه ورزش بزرگی دائر کرد که گذشته از تعلیم شمشیر بازی و نیزه‌پرانی و غیره فنون بوکس را نیز به شاگردان خود می‌‌آموخت.

جمس فیک برای مشت‌زنی قواعد و قوانین مخصوصی وضع نکرد بلکه مثل امروز محوطه‌ای که اطراف آن با طناب محصور است ایجاد کرد و به شاگردان خود چنین اجازه داد که در حین بوکس حق دارند یکدیگر را گرفته و به شکل کشتی به زمین زنند در این کشتی‌گیری هر کس که بر زمین نمی‌خورد فاتح محسوب می‌‌شد. برای این چنین مسابقه‌ها چنانکه ذکر شد قواعد خاصی وضع نشده بود از این لحاظ بسیار خطرناک می‌‌شد و داوطلبان بوکس پس از محاربه مشت و گلاویز شدن با یکدیگر گاهی هر دو به زمین می‌‌خوردند و در نتیجه تعیین و معرفی فاتح بسیار مشکل می‌‌شد.

پس از ایجاد بوکس به این صورت یکی از استادان ورزشکار انگلیسی موسوم به چک بروکتون در سال 1749 در مسابقه‌ای که داور قوانین و دستورات مخصوص وضع کرد وسعت میزان مسابقه و عده اشخاصی که حق ورود به محوطه میدان بازی را داشتند معلوم کرد. ولی هنوز این بازی به طور رسمی معول نشده بود و در هر جا که مشت زن‌ها مسابقه می‌‌دادند پلیس آنها را متفرق می‌‌ساخت.

در قرن هیجدهم با اینکه انواع ورزشها در انگلستان بحد اعلاء ترقی خود رسید و قهرمانان بسیاری دیده می‌‌شد به این دلیل هیچ اهمیتی به این ورزش نمیدادند و آن را ورزشی خطرناک میدانستند زیرا تصور می‌‌شد که یکی از داوطلبان حتما بایستی کشته یا سخت مجروح گردد.

جون جاکسون که از استادان بوکس قرن هیجدهم بود تدریجا بوکس را رسمی کرد و چون خود استاد بی نظیری بود در هر مسابقه مبالغ هنگفتی عاید او گردید زیرا از همان موقع جوائز سنگینی برای قهرمانان این فن معین شده بود. این شخص اولین مشت زن و قهرمان عصر خود بود و توانسته بود این ورزش را در دنیا رواج دهد.

در سال 1835 جمس پورله ورزشکار انگلیسی این ورزش را به آمریکا برد. ولی پیشرفت آن به قدری سریع بود و به اندازه‌ای آمریکائی‌ها به این ورزش راغب بودند که در سال 1860 یعنی 25 سال پس از ورود این ورزش در آمریکا جون سن هیس آمریکایی توانست در سرزمین انگلستان که این بازی وضع شده و قرنها قهرمانان دنیا از آن مملکت بوده‌اند فاتح گردد و در تمام دنیا بی رقیب باشد.

با آنکه جک بروگتون مدت هه بود که دست کش مخصوص بوکس را اختراع کرده بود ولی بیش از یکی دو مورد آن را به کار نبرده بودند و در اکثر مسابقه‌ها با مشت گره شده و بدون دست کش با یکدیگر می‌‌جنگیدند از همین جهت مدت مسابقه و دوره آن خیلی طول می‌‌کشید طویل‌ترین دوره‌ای بوکس که در سال 1824 در 23 ژوئیه بین قهرمانان آمریکائی میکه مادن و بیل هایس انگلیسی در انبرگ انگلستان انجام شد. این مبارزه جمعاَ شش ساعت و سه دقیقه بطول انجامید.

ورزش بوکس با وضعیت کنونی از سال 1890 یعنی پس از آنکه مارکیز کوئینزبری قواعد جدیدتری وضع کرد و استعمال دست کش بوکس را رسمی کرد شروع شد. او مدت هر دوره بوکس را سه دقیقه و فواصل بین دورها را یک دقیقه معین کرد و چون این دستور می‌توانست نتیجه نیکویی برای ورزیدن و رفع خستگی بشود از طرف عموم ورزشکاران دنیا قبول شد و طریقه‌ای که کینز معین کرده بود متداول و مرسوم گردید.

برای اولین دفعه مسابقه با وضع جدید در سال 1892 در هفتم سپتامبر در ارولئون بین جون سولیوان آخرین قهرمان مشت‌زن بدون دست کش که قهرمان تمام آمریکا بود و جوانی بیست و شش ساله موسوم به جمس می‌‌کوربت که او نیز آمریکائی و ار رقیب خود دو سال کوچک‌تر بود انجام و پس از 21 دوره (راند) مبارزه قهرمان قدیم دنیا که بدون دستکش عنوان و مقام عجیبی پیدا کرده بود مغلوب قهرمانی شد که با دستکش بوکس را آموخته بود.

 تاریخچه بوکس در ایران

معروف است که هوارد باسکرویل از آمریکا که به مدیریت کالج آمریکائی در رضاییه منصوب شده بود، نخستین کسی است که ورزش بوکس را به ایران آورد. او بعدها با مشروطه‌خواهان ایران همراه شد و در جریان جنگی کشته شد.

سالهایی که صنعت سینمای ایران ترقی کرد جوانان روی پرده سینما این ورزش را دیده و با خود تمرین می‌‌کردند چند نفری هم که در آن سالها به خارج برای تحصیل رفته بودند به این ورزش آشنا شدند. در سالهای 1314 یک نفر مهندس چکسلواکی موسوم به فایت که مامور ایران در کمپانی اشکودا در تهران شده بود وارد ایران شد. فایت یکی از قهرمانان معروف سنگین وزن اروپا بود و چندین سال قهرمان اروپا بود و یک بار هم ماکس شملینگ آلمانی را مغلوب کرده بود. چند نفر از علاقه‌مندان در آن دوران نزد ایشان مشغول به تمرین شدند که آقایان ناطقی (محصل مدرسه نظام) و استوار زنگنه پور از جمله این افراد بودند.

در همین سالها در بعضی از شهرهای ایران جوانان به این ورزش آشنا شدند برای مثال درمشهد منوچهر مهران و حسین بنایی و چند نفر دیگر نزد یک نفر آلمانی مهندس برق به تمرین این فن مشغول بودند.

از سال 1318 که به دستور رضا شاه مسابقات قهرمانی کشور شروع شد تا سال 1324 این ورزش جزء برنامه نبود. علت اصلی نبودن وسائل و مربی و نبودن مقررات لازم بود. بالاخره در سال 1323 این ورزش مورد توجه اداره تربیت بدنی واقع شد و برای اولین دفعه بطور رسمی جزء برنامه مدارس و دانشکده‌ها شد این مسابقه با وسائل آمریکایی‌ها و قضاوت آمریکایی‌ها و «محمد پور» و «عبدالله نادری» انجام شد در خاتمه مسابقه گلدان نقره‌ای جهت یاد بود و قدر دانی از زحمات مربی ورزش آمریکایی توسط رئیس اداره تربیت بدنی (ابوالفضل صدری) به ایشان داده شد. این عمل موجب نهایت نزدیکی روابط ورزشی ما شد چنانچه جوانان ایرانی در اکثر مسابقات با آمریکایی‌ها شرکت نمودند و غالبا هم پیروز می‌‌شدند. یک روز سروان پل دولین به آقای نادری گفتند بد نیست که با دستکش ما و دکتر و مربی ما و به طور کلی با دست خودمان ما را کتک می‌‌زنند. در سال 1324 از طرف اداره تربیت بدنی آقای نادری مامور شدند جهت مسابقات قهرمانی تهران رینگ بوکس تهیه نمایین که قیمت ان هم 150000 ریال بوده است. و طبق نقشه ایکه از آخرین مدل تهیه شده بود ساخته شد. که این رینگ مزبور از طرف را آهن به سازمان تربیت بدنی ایران هدیه شد. در سال 1324 برای اولین بار با کمک اولیای ارتش آمریکایی مقیم ایران و با واگذاری مقدار کافی وسائل و قضاوت و لوازم مورد احتیاج مسابقه دستجات آزاد انجام شد .

بوکس در ایران پس از فعالیتی 34 ساله با پیروزی انقلاب دچار وقفه شد این رشته پس از ده سال بار دیگر راه اندازی شد و بدلیل ابهامات ایجاد شده و عدم تفاوتی که در جامعه بین بوکس حرفه‌ای و آماتور وجود داشت این رشته جایگاه گذشته خود را بدست نیاورد و در این میان مسائل شرعی و برخی اظهارات در این زمینه بر ابهامات افزود و ذهنیت‌های منفی نسبت به بوکس ایجاد کرد.

 وزن دستکش

وزن دستکش تا متوسط وزن 8 اونس ؛ متوسط 10 اونس و برای سنگین وزن 12 اونس کمتر نباشد.

 محل بوکس

محل مسابقه بوکس رینگ نام دارد و از چهار طرف توسط ۴ طناب با فاصله ۳۰ ، ۶۰ ، ۹۰ و ۱۲۰ سانتیمتر از زمین پوشیده شده است. قطر طنابها یک اینچ و روی آن توسط پارچه نرمی یا لاستیک پوشانده می‌‌شود. اندازه استاندارد رینگ بوکس آن از داخل طناب‌ها 6.10 × 6.10 متر مساوی با 20 ×20 فوت و از خارج 8 × 8 متر مساوی با 26 × 26 فوت است.

کف محوطه بوکس بایستی با تشک پوشانیده و روی تشک را نیز با برزنت محکم شده و توسط طناب به کف محوطه بسته ‌‌شود.

 اوزان مسابقه

مسابقات بوکس آماتور در یازده گروه وزنی و مسابقات بوکس حرفه‌ای در پانزده وزن برگزار می‌شود.

 نکاتی در مورد امتیازات مسابقه

1- تعداد ضربات – ضرباتی که مطابق قانون و بدون دفاع به هدف اصابت نماید 2- . 3- حمله و روش صحیح بوکس لازم است کاملاً مورد نظر باشد. 4- ضربات خطا و غیر فنی حساب نمی‌شود 5- در موقعی که داور وسط خطا را دیده و تذکر می‌‌دهد در صورتی كه از سه بار بیشتر تكرار شود امتیاز کسر شود توسط داورها ضربات صحیح بایستی با مشت بسته و با سطح جلو چهار انگشت و یا چهار بند دست زده شود. محل صحیح ضربات جلوی صورت و طرفین آن , جلوی بدن بالاتر از کمربند و طرفین ضربه زده شود , روی ساعد و بازو و دستکش امتیاز نخواهد داشت. نسبت به اتفاقات آنی تصمیم داور وسط قطعی است و در غیر این صورت کمیته مسابقات تصمیم لازم را می‌‌گیرد.


http://scattirec.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:38 ب.ظ

Truly tons of excellent advice.
cipla cialis online comprar cialis 10 espa241a tadalafil 20mg cialis coupons acheter du cialis a geneve safe site to buy cialis online cialis 20 mg effectiveness canadian drugs generic cialis we like it safe cheap cialis viagra vs cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 06:25 ق.ظ

Many thanks, An abundance of content!

discount cialis achat cialis en suisse where do you buy cialis generic cialis tadalafil cialis billig cialis tadalafil online cialis professional yohimbe free cialis where cheapest cialis warnings for cialis
cialis coupons for walmart
شنبه 1 تیر 1398 01:50 ب.ظ

Wow lots of good tips.
cialis generico in farmacia viagra cialis levitra costo in farmacia cialis the best site cialis tablets cost of cialis cvs rx cialis para comprar generic cialis soft gels cialis prezzo di mercato prix cialis once a da cialis mit grapefruitsaft
buy cialis 100mg online
جمعه 31 خرداد 1398 09:55 ب.ظ

Thank you. I appreciate it.
cialis generika in deutschland kaufen tadalafil 10 mg wow look it cialis mexico order a sample of cialis cialis baratos compran uk cialis prices in england preis cialis 20mg schweiz cialis soft tabs for sale cialis venta a domicilio cialis 05
Generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 06:14 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
safe site to buy cialis online look here cialis order on line cialis 5 mg scheda tecnica cialis 5 mg generic cialis at the pharmacy we recommend cheapest cialis cialis daily dose generic generic cialis review uk cialis canada venta cialis en espaa
http://heartciced.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:01 ب.ظ

Wow many of valuable information.
how to buy cialis online usa acquisto online cialis 40 mg cialis what if i take cialis 10mg prix pharmaci cialis vs viagra we use it cialis online store cialis generico milano generic cialis review uk buy cheap cialis in uk cialis with 2 days delivery
http://flablihind.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:55 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
achat cialis en europe cialis 5 mg scheda tecnica buying brand cialis online buying cialis in colombia cialis therapie weblink price cialis cialis prezzo di mercato calis only now cialis for sale in us estudios de cialis genricos
http://giptotan.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:46 ق.ظ

Whoa a good deal of valuable knowledge.
best generic drugs cialis generic for cialis cialis 20 mg best price cialis rezeptfrei sterreich cialis daily cialis online holland cialis coupon cialis 5 mg effetti collateral side effects for cialis cialis pills
http://vierhodin.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:06 ق.ظ

Good advice. Many thanks.
cialis price in bangalore acheter cialis kamagra the best site cialis tablets cialis 5 mg funziona cialis pills in singapore only now cialis for sale in us look here cialis cheap canada best generic drugs cialis prices on cialis 10 mg cialis daily new zealand
http://knowtinslec.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:41 ق.ظ

Fantastic posts. Regards!
cialis et insomni cialis prezzo in linea basso il cialis quanto costa cialis tadalafil buy cialis online nz wow look it cialis mexico cialis vs viagra achat cialis en suisse safe site to buy cialis online cipla cialis online
http://hourate.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:11 ب.ظ

Fantastic postings. With thanks!
rezeptfrei cialis apotheke buy online cialis 5mg callus how to buy cialis online usa cialis professional yohimbe generico cialis mexico cialis 20mg cialis price thailand buy cialis sample pack tadalafilo
Cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 04:50 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cialis online nederland calis cialis qualitat walgreens price for cialis tesco price cialis cialis lilly tadalafi cialis generico milano safe dosage for cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 mg effetti collateral
only here cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 02:40 ب.ظ

You have made your stand pretty effectively..
we recommend cialis info we use it cialis online store canada discount drugs cialis cialis cost cialis 20mg cialis canadian drugs canadian drugs generic cialis are there generic cialis viagra or cialis cialis patent expiration
Cialis 20 mg
جمعه 24 خرداد 1398 12:22 ق.ظ

Superb content. Cheers!
canada discount drugs cialis cialis 5 effetti collaterali acheter cialis meilleur pri cialis kaufen rx cialis para comprar buy cialis cheap 10 mg cialis for bph cialis generika cialis generico en mexico cialis for sale south africa
http://dervapon.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:47 ق.ظ

Lovely material. Regards!
cialis preise schweiz acheter cialis meilleur pri we choice cialis uk we recommend cialis info cialis 20 mg effectiveness cialis online achat cialis en europe buy brand cialis cheap walgreens price for cialis acheter cialis kamagra
http://justmarzi.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:42 ب.ظ

Thank you, An abundance of content.

we use it cialis online store canadian drugs generic cialis cialis dose 30mg price cialis per pill cialis savings card cialis generico online we use it cialis online store canadian drugs generic cialis i recommend cialis generico cialis super acti
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:05 ب.ظ

Beneficial data. Many thanks.
cialis kaufen bankberweisung india cialis 100mg cost best generic drugs cialis generic cialis with dapoxetine where do you buy cialis cialis 100mg suppliers opinioni cialis generico what is cialis no prescription cialis cheap where do you buy cialis
free viagra samples free shipping
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:18 ب.ظ

whoah this weblog is wonderful i love studying your articles. Keep up the great work! You realize, a lot of persons are searching around for this information, you could help them greatly.
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:19 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
we like it cialis price generico cialis mexico cialis pills cialis 5 mg schweiz buy cialis cheap 10 mg cialis alternative cialis kaufen weblink price cialis cialis sale online cialis para que sirve
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 08:45 ق.ظ

Many thanks. Plenty of information.

discount cialis tadalafil cialis 10 doctissimo look here cialis order on line cialis prezzo in linea basso cialis generique 5 mg tadalafil 20mg cialis diario compra the best choice cialis woman acquistare cialis internet
ayurvedic cure ed
شنبه 4 خرداد 1398 04:02 ق.ظ
force factor reviews http://viagralim.us force factor reviews !
It's awesome to go to see this web site and reading the views of all friends concerning this paragraph, while I am also keen of getting knowledge.
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 02:44 ق.ظ

Terrific material. With thanks!
canadian pharmacy world canada online pharmacies reviews online canadian pharmacies online pharmacies of canada buy vistagra online safe canada drug pharmacy canadian medications 247 canada online pharmacies canada drug pharmacy canadian drugstore
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:08 ب.ظ

Regards. A lot of tips!

chinese cialis 50 mg precios de cialis generico cialis bula the best choice cialis woman cialis online nederland cialis generic availability cialis 5 effetti collaterali cialis great britain what is cialis prices for cialis 50mg
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:03 ب.ظ

You actually suggested this adequately.
interactions for cialis cialis in sconto buy name brand cialis on line cialis efficacit dosagem ideal cialis can i take cialis and ecstasy cialis generico postepay cialis prezzo al pubblico cialis generico generic cialis pill online
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:55 ق.ظ

You said this terrifically!
cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg scheda tecnica acquistare cialis internet online cialis preis cialis 20mg schweiz canadian discount cialis cialis prezzo di mercato rezeptfrei cialis apotheke only now cialis 20 mg sialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:44 ب.ظ

Fantastic material. Many thanks!
i recommend cialis generico cialis professional yohimbe tarif cialis france cialis prices cialis canadian drugs prezzo di cialis in bulgaria pastillas cialis y alcoho look here cialis cheap canada cialis for sale opinioni cialis generico
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:29 ق.ظ

Thank you. Lots of information!

cialis coupon where to buy cialis in ontario bulk cialis can i take cialis and ecstasy cialis dose 30mg cialis therapie we like it cialis soft gel cialis official site wow cialis 20 cost of cialis cvs
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Appreciate it! An abundance of postings.

cialis online nederland generic cialis levitra cialis manufacturer coupon canadian cialis generic cialis pro cialis without a doctor's prescription cialis 30 day trial coupon cialis official site cialis 5mg prix prezzo di cialis in bulgaria
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 06:10 ق.ظ

Fine knowledge. Cheers.
viagra cialis levitra cialis 5 mg buy cialis wir preise we choice free trial of cialis cilas interactions for cialis usa cialis online cialis cipla best buy cialis 100 mg 30 tablet free generic cialis
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 05:58 ب.ظ

Many thanks, Loads of tips.

wow cialis 20 free cialis cialis farmacias guadalajara venta cialis en espaa overnight cialis tadalafil cialis 5mg billiger buy cialis online cheapest free cialis generic cialis soft gels cialis purchasing
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30