تبلیغات
فنون شرقی - بوکس
یکشنبه 20 اردیبهشت 1388

بوکس

   نوشته شده توسط: شاهین هاشمی    

بوکس یا مشت‌زنی یکی از رشته‌های ورزش رزمی است که در آن دو نفر با ضربات مشت با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

 تاریخچه بوکس

مسابقه ورزش بوکس بطور رسمی در ششصد و هفتاد و هفت سال قبل از مسیح در بیست و سومین بازی المپیک در هاین که اولین نبرد این ورزش است شروع شده و «ابراستوس» اهل سمیرنا در این مسابقه فاتح و قهرمان شناخته شد.

این‌که قدیمیترین نبرد بوکس به چه نوع صورت گرفت و چگونه با یکدیگر می‌‌جنگیدند معلوم نیست. چنانکه در تواریخ روم ذکر شده است که طرفین مشت‌های خود را به چرم‌های خامی محکم بسته و سعی می‌کردند که با ضربات محکمی از این مشت‌های سخت و سنگین حریف را از پای در آورند. البته این مسابقات بدون رعایت وزن بدن انجام می‌‌شد.

ملائکوماس که پدرش نیز چهل و پنج سال بعد از مسیح فاتح بوکس و قهرمان المپیک گردیده بود عموم رقیبهای خود را تنها با فن (نه با زور و قدرت) مغلوب می‌‌ساخت. مسابقه‌هایی که بدین صورت وقوع می‌‌یافت بدون انقطاع بود و دائماّ در میدان‌های مسابقه یک ورزشکار با قهرمانان آماده بنبرد بوده و هرکس که از بین تماشاچیان داوطلب مسابقه بود دست خود را بلند می‌‌کرد. ملائکوماس قهرمان رومی که در اکثر نبردها ورزشی بدین نوع فاتح می‌‌گردید بالاخره در یک مسابقه که حریف او کشته شد اشتهاری بسزا یافت. در این مسابقه‌ها قهرمانان دوره امپراتوری روم دستهای خود را باآلتی شبیه به دستکش که روی آن میخهای محکم فولادی کوفته شده بود مجهز می‌کردند و نیز یک نوع دستکش مخصوص دیگر که از چرمهای سخت و محکم در دست می‌‌گرفتند و مسابقه را شروع می‌‌کردند. با استفاده این دستکشها در هر مسابقه یکی از دو طرف حتما سخت مجروح یا مقتول می‌‌شد سبب شد که مسابقه‌های بوکس بدین شکل ترک شود. در واقع بازی بوکس با از بین رفتن مسابقه‌های المپیک توأم گردیده و در سال 400 بعد از میلاد قهرمانان ورزشهای مختلف بوکس را به کلی فراموش کردند. در همان عصر یا چند قرن بعد ورزش کشتی گیری که مخاطرات ان کمتر از اینگونه بوکس‌ها نبود متداول شد و از ورزشهای عمومی گردید.

مقارن با آغاز قرن هیجدهم مجدداَ بازی بوکس و کشتی گیری که هر دو از بین رفته بودند شروع شد بطوریکه حکایت می‌‌شود یک نفر کشیش ایتالیایی که نامش «سن برنادن» بود به جوانان عصر خود فن بوکس را می‌‌آموخت و منظورش از این عمل این بود که دوئل (مبارزه با شمشیر) را که پیوسته به مرگ یکی از دو حریف پایان می‌‌یافت منسوخ نماید و به جای آن نبرد با مشت که خطر آن کمتر است متداول کند. سن برنادن رواج این فن را یک نوع احسان و نیکوکاری می‌‌دانست از این رو او را پدر بوکس نامیده اند.

در لندن هم یکی از استادان شمشیر بازی به نام جمس فیک مدرسه ورزش بزرگی دائر کرد که گذشته از تعلیم شمشیر بازی و نیزه‌پرانی و غیره فنون بوکس را نیز به شاگردان خود می‌‌آموخت.

جمس فیک برای مشت‌زنی قواعد و قوانین مخصوصی وضع نکرد بلکه مثل امروز محوطه‌ای که اطراف آن با طناب محصور است ایجاد کرد و به شاگردان خود چنین اجازه داد که در حین بوکس حق دارند یکدیگر را گرفته و به شکل کشتی به زمین زنند در این کشتی‌گیری هر کس که بر زمین نمی‌خورد فاتح محسوب می‌‌شد. برای این چنین مسابقه‌ها چنانکه ذکر شد قواعد خاصی وضع نشده بود از این لحاظ بسیار خطرناک می‌‌شد و داوطلبان بوکس پس از محاربه مشت و گلاویز شدن با یکدیگر گاهی هر دو به زمین می‌‌خوردند و در نتیجه تعیین و معرفی فاتح بسیار مشکل می‌‌شد.

پس از ایجاد بوکس به این صورت یکی از استادان ورزشکار انگلیسی موسوم به چک بروکتون در سال 1749 در مسابقه‌ای که داور قوانین و دستورات مخصوص وضع کرد وسعت میزان مسابقه و عده اشخاصی که حق ورود به محوطه میدان بازی را داشتند معلوم کرد. ولی هنوز این بازی به طور رسمی معول نشده بود و در هر جا که مشت زن‌ها مسابقه می‌‌دادند پلیس آنها را متفرق می‌‌ساخت.

در قرن هیجدهم با اینکه انواع ورزشها در انگلستان بحد اعلاء ترقی خود رسید و قهرمانان بسیاری دیده می‌‌شد به این دلیل هیچ اهمیتی به این ورزش نمیدادند و آن را ورزشی خطرناک میدانستند زیرا تصور می‌‌شد که یکی از داوطلبان حتما بایستی کشته یا سخت مجروح گردد.

جون جاکسون که از استادان بوکس قرن هیجدهم بود تدریجا بوکس را رسمی کرد و چون خود استاد بی نظیری بود در هر مسابقه مبالغ هنگفتی عاید او گردید زیرا از همان موقع جوائز سنگینی برای قهرمانان این فن معین شده بود. این شخص اولین مشت زن و قهرمان عصر خود بود و توانسته بود این ورزش را در دنیا رواج دهد.

در سال 1835 جمس پورله ورزشکار انگلیسی این ورزش را به آمریکا برد. ولی پیشرفت آن به قدری سریع بود و به اندازه‌ای آمریکائی‌ها به این ورزش راغب بودند که در سال 1860 یعنی 25 سال پس از ورود این ورزش در آمریکا جون سن هیس آمریکایی توانست در سرزمین انگلستان که این بازی وضع شده و قرنها قهرمانان دنیا از آن مملکت بوده‌اند فاتح گردد و در تمام دنیا بی رقیب باشد.

با آنکه جک بروگتون مدت هه بود که دست کش مخصوص بوکس را اختراع کرده بود ولی بیش از یکی دو مورد آن را به کار نبرده بودند و در اکثر مسابقه‌ها با مشت گره شده و بدون دست کش با یکدیگر می‌‌جنگیدند از همین جهت مدت مسابقه و دوره آن خیلی طول می‌‌کشید طویل‌ترین دوره‌ای بوکس که در سال 1824 در 23 ژوئیه بین قهرمانان آمریکائی میکه مادن و بیل هایس انگلیسی در انبرگ انگلستان انجام شد. این مبارزه جمعاَ شش ساعت و سه دقیقه بطول انجامید.

ورزش بوکس با وضعیت کنونی از سال 1890 یعنی پس از آنکه مارکیز کوئینزبری قواعد جدیدتری وضع کرد و استعمال دست کش بوکس را رسمی کرد شروع شد. او مدت هر دوره بوکس را سه دقیقه و فواصل بین دورها را یک دقیقه معین کرد و چون این دستور می‌توانست نتیجه نیکویی برای ورزیدن و رفع خستگی بشود از طرف عموم ورزشکاران دنیا قبول شد و طریقه‌ای که کینز معین کرده بود متداول و مرسوم گردید.

برای اولین دفعه مسابقه با وضع جدید در سال 1892 در هفتم سپتامبر در ارولئون بین جون سولیوان آخرین قهرمان مشت‌زن بدون دست کش که قهرمان تمام آمریکا بود و جوانی بیست و شش ساله موسوم به جمس می‌‌کوربت که او نیز آمریکائی و ار رقیب خود دو سال کوچک‌تر بود انجام و پس از 21 دوره (راند) مبارزه قهرمان قدیم دنیا که بدون دستکش عنوان و مقام عجیبی پیدا کرده بود مغلوب قهرمانی شد که با دستکش بوکس را آموخته بود.

 تاریخچه بوکس در ایران

معروف است که هوارد باسکرویل از آمریکا که به مدیریت کالج آمریکائی در رضاییه منصوب شده بود، نخستین کسی است که ورزش بوکس را به ایران آورد. او بعدها با مشروطه‌خواهان ایران همراه شد و در جریان جنگی کشته شد.

سالهایی که صنعت سینمای ایران ترقی کرد جوانان روی پرده سینما این ورزش را دیده و با خود تمرین می‌‌کردند چند نفری هم که در آن سالها به خارج برای تحصیل رفته بودند به این ورزش آشنا شدند. در سالهای 1314 یک نفر مهندس چکسلواکی موسوم به فایت که مامور ایران در کمپانی اشکودا در تهران شده بود وارد ایران شد. فایت یکی از قهرمانان معروف سنگین وزن اروپا بود و چندین سال قهرمان اروپا بود و یک بار هم ماکس شملینگ آلمانی را مغلوب کرده بود. چند نفر از علاقه‌مندان در آن دوران نزد ایشان مشغول به تمرین شدند که آقایان ناطقی (محصل مدرسه نظام) و استوار زنگنه پور از جمله این افراد بودند.

در همین سالها در بعضی از شهرهای ایران جوانان به این ورزش آشنا شدند برای مثال درمشهد منوچهر مهران و حسین بنایی و چند نفر دیگر نزد یک نفر آلمانی مهندس برق به تمرین این فن مشغول بودند.

از سال 1318 که به دستور رضا شاه مسابقات قهرمانی کشور شروع شد تا سال 1324 این ورزش جزء برنامه نبود. علت اصلی نبودن وسائل و مربی و نبودن مقررات لازم بود. بالاخره در سال 1323 این ورزش مورد توجه اداره تربیت بدنی واقع شد و برای اولین دفعه بطور رسمی جزء برنامه مدارس و دانشکده‌ها شد این مسابقه با وسائل آمریکایی‌ها و قضاوت آمریکایی‌ها و «محمد پور» و «عبدالله نادری» انجام شد در خاتمه مسابقه گلدان نقره‌ای جهت یاد بود و قدر دانی از زحمات مربی ورزش آمریکایی توسط رئیس اداره تربیت بدنی (ابوالفضل صدری) به ایشان داده شد. این عمل موجب نهایت نزدیکی روابط ورزشی ما شد چنانچه جوانان ایرانی در اکثر مسابقات با آمریکایی‌ها شرکت نمودند و غالبا هم پیروز می‌‌شدند. یک روز سروان پل دولین به آقای نادری گفتند بد نیست که با دستکش ما و دکتر و مربی ما و به طور کلی با دست خودمان ما را کتک می‌‌زنند. در سال 1324 از طرف اداره تربیت بدنی آقای نادری مامور شدند جهت مسابقات قهرمانی تهران رینگ بوکس تهیه نمایین که قیمت ان هم 150000 ریال بوده است. و طبق نقشه ایکه از آخرین مدل تهیه شده بود ساخته شد. که این رینگ مزبور از طرف را آهن به سازمان تربیت بدنی ایران هدیه شد. در سال 1324 برای اولین بار با کمک اولیای ارتش آمریکایی مقیم ایران و با واگذاری مقدار کافی وسائل و قضاوت و لوازم مورد احتیاج مسابقه دستجات آزاد انجام شد .

بوکس در ایران پس از فعالیتی 34 ساله با پیروزی انقلاب دچار وقفه شد این رشته پس از ده سال بار دیگر راه اندازی شد و بدلیل ابهامات ایجاد شده و عدم تفاوتی که در جامعه بین بوکس حرفه‌ای و آماتور وجود داشت این رشته جایگاه گذشته خود را بدست نیاورد و در این میان مسائل شرعی و برخی اظهارات در این زمینه بر ابهامات افزود و ذهنیت‌های منفی نسبت به بوکس ایجاد کرد.

 وزن دستکش

وزن دستکش تا متوسط وزن 8 اونس ؛ متوسط 10 اونس و برای سنگین وزن 12 اونس کمتر نباشد.

 محل بوکس

محل مسابقه بوکس رینگ نام دارد و از چهار طرف توسط ۴ طناب با فاصله ۳۰ ، ۶۰ ، ۹۰ و ۱۲۰ سانتیمتر از زمین پوشیده شده است. قطر طنابها یک اینچ و روی آن توسط پارچه نرمی یا لاستیک پوشانده می‌‌شود. اندازه استاندارد رینگ بوکس آن از داخل طناب‌ها 6.10 × 6.10 متر مساوی با 20 ×20 فوت و از خارج 8 × 8 متر مساوی با 26 × 26 فوت است.

کف محوطه بوکس بایستی با تشک پوشانیده و روی تشک را نیز با برزنت محکم شده و توسط طناب به کف محوطه بسته ‌‌شود.

 اوزان مسابقه

مسابقات بوکس آماتور در یازده گروه وزنی و مسابقات بوکس حرفه‌ای در پانزده وزن برگزار می‌شود.

 نکاتی در مورد امتیازات مسابقه

1- تعداد ضربات – ضرباتی که مطابق قانون و بدون دفاع به هدف اصابت نماید 2- . 3- حمله و روش صحیح بوکس لازم است کاملاً مورد نظر باشد. 4- ضربات خطا و غیر فنی حساب نمی‌شود 5- در موقعی که داور وسط خطا را دیده و تذکر می‌‌دهد در صورتی كه از سه بار بیشتر تكرار شود امتیاز کسر شود توسط داورها ضربات صحیح بایستی با مشت بسته و با سطح جلو چهار انگشت و یا چهار بند دست زده شود. محل صحیح ضربات جلوی صورت و طرفین آن , جلوی بدن بالاتر از کمربند و طرفین ضربه زده شود , روی ساعد و بازو و دستکش امتیاز نخواهد داشت. نسبت به اتفاقات آنی تصمیم داور وسط قطعی است و در غیر این صورت کمیته مسابقات تصمیم لازم را می‌‌گیرد.


buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:08 ب.ظ

Regards. A lot of tips!

chinese cialis 50 mg precios de cialis generico cialis bula the best choice cialis woman cialis online nederland cialis generic availability cialis 5 effetti collaterali cialis great britain what is cialis prices for cialis 50mg
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:03 ب.ظ

You actually suggested this adequately.
interactions for cialis cialis in sconto buy name brand cialis on line cialis efficacit dosagem ideal cialis can i take cialis and ecstasy cialis generico postepay cialis prezzo al pubblico cialis generico generic cialis pill online
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:55 ق.ظ

You said this terrifically!
cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg scheda tecnica acquistare cialis internet online cialis preis cialis 20mg schweiz canadian discount cialis cialis prezzo di mercato rezeptfrei cialis apotheke only now cialis 20 mg sialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 05:44 ب.ظ

Fantastic material. Many thanks!
i recommend cialis generico cialis professional yohimbe tarif cialis france cialis prices cialis canadian drugs prezzo di cialis in bulgaria pastillas cialis y alcoho look here cialis cheap canada cialis for sale opinioni cialis generico
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:29 ق.ظ

Thank you. Lots of information!

cialis coupon where to buy cialis in ontario bulk cialis can i take cialis and ecstasy cialis dose 30mg cialis therapie we like it cialis soft gel cialis official site wow cialis 20 cost of cialis cvs
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 06:28 ب.ظ

Appreciate it! An abundance of postings.

cialis online nederland generic cialis levitra cialis manufacturer coupon canadian cialis generic cialis pro cialis without a doctor's prescription cialis 30 day trial coupon cialis official site cialis 5mg prix prezzo di cialis in bulgaria
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 06:10 ق.ظ

Fine knowledge. Cheers.
viagra cialis levitra cialis 5 mg buy cialis wir preise we choice free trial of cialis cilas interactions for cialis usa cialis online cialis cipla best buy cialis 100 mg 30 tablet free generic cialis
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 05:58 ب.ظ

Many thanks, Loads of tips.

wow cialis 20 free cialis cialis farmacias guadalajara venta cialis en espaa overnight cialis tadalafil cialis 5mg billiger buy cialis online cheapest free cialis generic cialis soft gels cialis purchasing
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 05:43 ق.ظ

Superb info. With thanks.
look here cialis order on line cialis online nederland where do you buy cialis cheap cialis import cialis cialis great britain cheap cialis tadalafil tablets cialis para que sirve tadalafil 20 mg
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 06:24 ب.ظ

Good data. Kudos!
warnings for cialis buy original cialis cialis generic tadalafil buy cialis baratos compran uk calis wow cialis 20 import cialis we choice cialis uk viagra cialis levitra cialis reviews
buy cheap cialis in canada
شنبه 10 آذر 1397 05:20 ق.ظ

Beneficial data. With thanks.
cialis alternative cialis price in bangalore cialis generique cialis from canada enter site 20 mg cialis cost tadalafil 20mg try it no rx cialis dosagem ideal cialis cialis tablets weblink price cialis
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 06:03 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis generika only here cialis pills cialis savings card walgreens price for cialis cialis canadian drugs cialis generisches kanada wow cialis tadalafil 100mg cialis vs viagra tadalafilo callus
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 06:18 ق.ظ

This is nicely expressed. .
cialis online nederland cialis great britain cialis 5 mg para diabeticos cialis baratos compran uk we choice free trial of cialis only best offers 100mg cialis warnings for cialis cialis para que sirve acquisto online cialis cialis sicuro in linea
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:00 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
cheap cialis cialis para que sirve cialis pas cher paris cialis generico in farmacia cialis online what is cialis click here to buy cialis only best offers cialis use prices on cialis 10 mg cialis great britain
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:14 ق.ظ

Cheers, I enjoy it!
buy cialis online cheapest generic cialis at walmart online cialis safe dosage for cialis cialis canada on line cialis name brand cheap cialis canadian drugs generic cialis at the pharmacy achat cialis en suisse order cialis from india
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:18 ب.ظ

Truly plenty of amazing info.
cialis 200 dollar savings card cialis generico en mexico generic cialis at walmart legalidad de comprar cialis order cialis from india cialis 5 mg cialis online cialis purchasing cialis coupons printable look here cialis order on line
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:40 ق.ظ

Beneficial postings. Thank you!
generic cialis levitra cialis professional from usa look here cialis cheap canada if a woman takes a mans cialis cialis manufacturer coupon chinese cialis 50 mg cialis tadalafil cialis mit grapefruitsaft we like it cialis soft gel canadian discount cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:07 ق.ظ

You've made your position very well!.
cialis australia org we like it safe cheap cialis tadalafil 20 mg cialis rezeptfrei cialis generic availability 5 mg cialis pharmacie en ligne preis cialis 20mg schweiz cialis 5 mg effetti collateral click now cialis from canada costo in farmacia cialis
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 12:46 ق.ظ

Nicely expressed without a doubt. !
cialis daily dose generic weblink price cialis prescription doctor cialis generic cialis at the pharmacy cialis side effects import cialis bulk cialis cialis cuantos mg hay cialis 5mg cialis diario compra
buy viagra 25mg
یکشنبه 1 مهر 1397 04:25 ق.ظ

Fine info. Thanks a lot.
trust pharmacy canadian canadian pharmaceuticals online order canadian prescriptions online pharmacy canada online prescriptions canadian drug canadian rx canadian pharmacies stendra canada medications cheap good canadian online pharmacies online pharmacies mexico
http://cialisbuys.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:16 ق.ظ

Cheers, Ample knowledge!

buy cheap cialis in uk cialis 20 mg cost cialis 100 mg 30 tablet cialis manufacturer coupon venta de cialis canada weblink price cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis generico in farmacia cialis wir preise when can i take another cialis
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:14 ب.ظ

Fantastic data. Many thanks!
cialis billig cialis with 2 days delivery cialis cost buy name brand cialis on line cialis 5 mg schweiz we recommend cheapest cialis only now cialis 20 mg cialis price in bangalore 5 mg cialis pharmacie en ligne when will generic cialis be available
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:35 ق.ظ

Truly many of amazing info.
pharmacy canada online prescriptions aarp recommended canadian pharmacies canadian pharmacy online 24 drugs for sale online drugstore online shopping reviews cialis canadian pharmacy drugs for sale on internet drugstore online reviews is trust pharmacy in canada legitimate trust pharmacy canadian
Buy generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:59 ق.ظ

You suggested this really well.
buy herbal viagra buy viagra in china online viagra cheap buy viagra with paypal buy cheapest viagra online usa viagra online order viagra online buy viagra super active buy discount viagra buy viagra prescription
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:53 ق.ظ

Great forum posts, Cheers!
generic for cialis non 5 mg cialis generici cialis cipla best buy cialis with 2 days delivery rezeptfrei cialis apotheke how does cialis work we use it cialis online store cialis professional from usa get cheap cialis purchasing cialis on the internet
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:19 ب.ظ

Truly plenty of useful tips!
cialis et insomni generic cialis 20mg tablets enter site natural cialis cialis tablets for sale costo in farmacia cialis tarif cialis france price cialis best cialis super kamagra cialis free trial cialis online
Online viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:50 ق.ظ

Good material. Appreciate it.
buying viagra online legal uk viagra prices viagra pfizer buy online uk viagra sildenafil viagra online order viagra where can you buy viagra from viagra buy viagra pharmacy online viagra get a prescription for viagra online sildenafil buy uk
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:22 ق.ظ

Awesome advice. Many thanks.
cialis in sconto generic cialis at the pharmacy canadian discount cialis generic cialis tadalafil cialis italia gratis buy online cialis 5mg cialis 20 mg best price generic cialis pill online only now cialis 20 mg we choice cialis uk
Viagra generika
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 02:52 ق.ظ

You actually said that fantastically!
how to buy viagra cheap find viagra online canadian viagra buy viagra online canada buy viagra online canada no prescription purchase viagra online uk viagra from usa pharmacy buy viagra in china buy viagra uk online buy viagra discount
Cialis pills
شنبه 18 فروردین 1397 01:02 ب.ظ

Reliable knowledge. Cheers!
cialis authentique suisse fast cialis online achat cialis en europe cialis dosage recommendations cialis vs viagra price cialis best comprar cialis navarr we recommend cheapest cialis cialis free trial cialis coupons
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30